Άξονες Προσανατολισμού για την ΚΑΠ 2020-2027

Άξονες Προσανατολισμού για την ΚΑΠ 2020-2027
«Η στρατηγική της χώρας μας για τη νέα ΚΑΠ. Κίνδυνοι και προοπτικές», ήταν το θέμα μεγάλου αφιερώματος στο ένθετο ΑΓΡΟΤΗΣ της εφημερίδας Έθνος, όπου φιλοξενήθηκαν οι απόψεις-προτάσεις, όπως αυτές κατατίθενται στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής διαβούλευσης, από τη ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ. 

Πιο συγκεκριμένα, σταχυολογώντας τα κύρια σημεία του άρθρου του προέδρου της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Παύλου Σατολιά:

  • Η νέα ΚΑΠ της περιόδου 2020-2027 για να μπορέσει να ανταποκριθεί στους φιλόδοξους στόχους της και τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει, πρέπει να διαθέτει επάρκεια πόρων. Τα χρήματα της ΚΑΠ δεν είναι δυνατό να αυξηθούν αλλά και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μειωθούν. Είναι απόλυτα βέβαιο, ότι με δεδομένο το Brexit στον Προϋπολογισμό της Ε.Ε. θα ασκηθούν δημοσιονομικές πιέσεις. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο ο μόνος τρόπος είναι η αύξηση των ιδίων πόρων της Ε.Ε. Πρέπει να ξεφύγουμε από το 1% του ΑΕΠ και να οδηγηθούμε στο 1,2%. Σε διαφορετική περίπτωση οι ευρωπαίοι αγρότες θα πληρώσουν «το μάρμαρο» του Brexit.
  • Η νέα ΚΑΠ πρέπει να παραμείνει ΚΟΙΝΗ πολιτική πλήρως χρηματοδοτούμενη από την Ε.Ε. Οποιαδήποτε σκέψη επανεθνικοποίησης και συγχρηματοδότησης πρέπει να αποκλειστεί.
  • Η διατήρηση των άμεσων ενισχύσεων και η αρχιτεκτονική των δύο πυλώνων πρέπει να διατηρηθεί. Πυλώνες συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά.
  • Ο πυλώνας των άμεσων ενισχύσεων πρέπει να εξορθολογιστεί με στήριξη μόνο στους ενεργούς αγρότες και οροφή ενισχύσεων.
  • Ο Β' πυλώνας χρειάζεται εξορθολογισμό στην λογική στήριξης των μικρομεσαίων αγροτών και των Συνεταιρισμών και όχι των εξωγεωργικών ιδιωτών επενδυτών.
  • Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις (στοχευμένα και όχι οριζόντια) πρέπει να παραμείνουν.
  • Είναι πρόωρο στη χώρα μας να ανοίξουμε το θέμα της πλήρους σύγκλισης των ενισχύσεων πριν ακόμα γνωρίζουμε το ύψος του εθνικού μας φακέλου, ο οποίος απ? ότι φαίνεται θα είναι σημαντικά μειωμένος, μια που η χώρα μας είναι ο τέταρτος στη σειρά απολήπτης από τα χρήματα της ΚΑΠ.
  • Ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί στη διαπραγμάτευση σε ότι αφορά την εξωτερική σύγκληση, δηλαδή στην κατανομή των πόρων της ΚΑΠ στα 28 Κράτη-Μέλη, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί εξ' αυτού του λόγου μπορεί να καταγράψουμε τις μεγαλύτερες απώλειες στον εθνικό μας φάκελο.