Αφιέρωμα στις ΕΠΑΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Αφιέρωμα στις ΕΠΑΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τις επτά επαγγελματικές Σχολές του θα παρουσιάσει ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, στο πλαίσιο του 2oυ Spoudase Festival, του μεγαλύτερου φεστιβάλ που αφορά τις Σπουδές και όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, στις 19 & 20 Μαΐου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηνών.

Οι συμμετέχοντες φορείς θα παρουσιάσουν για δύο ημέρες τα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και επιμορφωτικά τους προγράμματα στους επισκέπτες του Φεστιβάλ ενώ θα παρουσιάσουν και τα εκθέματά τους πάνω στην Τεχνολογία, την Καινοτομία και την Επιστήμη.

Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Α΄ κύκλου σπουδών, που λειτουργεί ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α).

Έχουν δημόσιο χαρακτήρα, διετή κύκλο σπουδών, απευθύνονται σε αποφοίτους της Α΄ Λυκείου και η φοίτηση είναι δωρεάν.

Οι ΕΠΑΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προσφέρουν ευρύ φάσμα γνώσεων γύρω από τεχνικά επαγγέλματα και σειρά παροχών στους φοιτούντες σε αυτές.
Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση των επτά επαγγελματικών σχολών του ΕΛΓΟ, με πληροφορίες από την επίσημη ιστοσελίδα http://www.elgo.gr.

Γαλακτοκομική ΕΠΑΣ Ιωαννίνων, με ειδικότητα τη γαλακτοκομία-τυροκομία

Η Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων  λειτουργεί στον Κατσικά Ιωαννίνων  ως  η μοναδική σχολή τεχνιτών Τυροκομίας - Γαλακτοκομίας  της Ελλάδας.

Από το 1934 έως σήμερα έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 2.000 τεχνίτες τυροκομίας, συμβάλλοντας καίρια στη μετεξέλιξη της ελληνικής γαλακτοκομίας από πρακτική σε σύγχρονη τυροκομία.


Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, στους μαθητές προσφέρονται αφενός θεωρητικά μαθήματα που καλύπτουν όλο το φάσμα του κλάδου της γαλακτοκομίας (και γενικότερα του κλάδου των τροφίμων) και αφετέρου διδάσκεται η διενέργεια όλων των απαραίτητων χημικών και μικροβιολογικών ελέγχων στο γάλα και τα παράγωγά του. Παράλληλα, εκπαιδεύονται στην παρασκευή όλων των τύπων τυριών και λοιπών γαλακτοκομικών προϊόντων (γιαούρτι, παγωτό, βούτυρο κ.λπ.).

Η Σχολή διαθέτει οικοτροφείο.


Στους απόφοιτους μαθητές παρέχεται η δυνατότητα:

 • να απασχοληθούν στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα σε αντίστοιχες προς την ειδικότητά τους θέσεις.
 • να σταδιοδρομήσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες

Τηλ.: 26510 92219, e-mail: galateei@otenet.gr

Αβερώβειος ΕΠΑΣ Λάρισας, με ειδικότητες τα αγροτικά μηχανήματα και τη ζωοτεχνία

Η «Αβερώφειος» Γεωργική Σχολή Λάρισας γιόρτασε το 2011 τα εκατό χρόνια από την έναρξη λειτουργίας της. Σήμερα λειτουργεί με δύο ειδικότητες:

α)Αγροτικά Μηχανήματα και

β) Ζωοτεχνία.

Στους μαθητές παρέχεται η δυνατότητα επαγγελματικής κατοχύρωσης και κοινωνικής αναγνώρισης ως τεχνίτες Αγροτικών Μηχανημάτων ή Ζωοτεχνίας, μέσω ενός σύγχρονου συστήματος αγροτικής αρχικής εκπαίδευσης.

Τα έως σήμερα στοιχεία δείχνουν ότι το 80%-90% των αποφοίτων της Σχολής έχει στη συνέχεια ασχοληθεί επαγγελματικά με το αντικείμενο των σπουδών τους, είτε σε δικές τους γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ή στη γεωργική βιομηχανία-βιοτεχνία.

 • Η Σχολή συνεργάζεται με το Σύνδεσμο Εισαγωγέων Γεωργοκτηνοτροφικών Μηχανημάτων.
 • Η Σχολή διαθέτει οικοτροφείο.

Στους απόφοιτους μαθητές παρέχεται η δυνατότητα:

 • να απασχοληθούν στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα σε αντίστοιχες προς την ειδικότητά τους θέσεις
 • να σταδιοδρομήσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Τηλ.:2410 621353,e-mail: geosxoli@otenet.gr

ΕΠΑΣ Συγγρού, Με ειδικότητα τις φυτοτεχνικές επιχειρήσεις και την αρχιτεκτονική τοπίου

Η Σχολή ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1926 στο κληροδότημα της Ιφιγένειας Συγγρού, χήρα του Ανδρέα Συγγρού, ως  Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο στο κτήμα Συγγρού στο Μαρούσι Αττικής.

Στο σχολείο αυτό φοιτούσαν κατά προτεραιότητα γόνοι γαιοκτημόνων  οι οποίοι φιλοδοξούσαν να ασχοληθούν με τη γεωργία και την κηπουρική.

Από το 2011 λειτουργεί με την ειδικότητα Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων ? Αρχιτεκτονικής Τοπίου.


Ο σκοπός της Σχολής, μέσω ενός σύγχρονου συστήματος εκπαίδευσης με βάση τις αρχές της αειφορίας, είναι αφενός να εμβολιάσει την ιδέα της επιχειρηματικότητας σε κάθε είδους μελλοντική γεωργική εκμετάλλευση  και αφετέρου να προετοιμάσει τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των ηλικιών για μια σταθερή επαγγελματική σταδιοδρομία σαν τεχνίτες φυτοτεχνικών επιχειρήσεων - αρχιτεκτονικής τοπίου.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης εφαρμόζεται ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης με σύγχρονες τεχνικές και μηχανήματα που αφορούν την κατασκευή και συντήρηση κηποτεχνικών έργων.


Οι απόφοιτοι εισέρχονται στην αγορά εργασίας του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα:

 • με γνώσεις και ικανότητες ώστε να αναπτύξουν βιώσιμα μια γεωργική επιχείρηση
 • με δεξιότητες σε σύγχρονες τεχνικές που αφορούν όλο το φάσμα των κηποτεχνικών εφαρμογών

Τηλ.: 210 8012701, e-mail: epasmar@otenet.gr

Γεωργική ΕΠΑΣ Νεμέας, με ειδικότητα την αμπελουργία - οινοτεχνία

Η Σχολή λειτουργεί με την ειδικότητα της "Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας", στεγάζεται σε κτιριακό συγκρότημα στις παρυφές της πόλης της Νεμέας, στη μεγαλύτερη ζώνη Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ερυθρού οίνου της χώρας.
Διαθέτει εκτός από τις αίθουσες διδασκαλίας σύγχρονα εξοπλισμένα εργαστήρια και πλήρως εξοπλισμένο οινοποιείο.

 • Οι μαθητές παρακολουθούν ένα σύγχρονο και εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών.
 • Στο πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων γίνονται από τους μαθητές οι απαραίτητες καλλιεργητικές επεμβάσεις στον αμπελώνα, η οινοποίηση της παραγωγής του, όλες οι μεταζυμωτικές κατεργασίες του παραγόμενου οίνου καθώς και η εμφιάλωσή του. 
 • Οι εγγραφόμενοι στη Σχολή ενδιαφέρονται κυρίως να συνεχίσουν και να αναπτύξουν οικογενειακές επιχειρήσεις, ενώ τα τελευταία έτη παρατηρείται μια σαφής αυξητική τάση ενδιαφέροντος για το αντικείμενο της οινοτεχνίας.

Η Σχολή διαθέτει οικοτροφείο.


Οι σπουδαστές όταν αποφοιτήσουν:

 • απασχολούνται σε οινοποιητικές-αμπελουργικές μονάδες, σε οινολογικά εργαστήρια
 • δημιουργούν τη δική τους αμπελουργική, οινοποιητική ή μικτή μονάδα.

Τηλ.: 27460 23032, e-mail: epasnemeas@hotmail.gr

ΕΠΑΣ Κρήτης, με ειδικότητα τις θερμοκηπιακές κατασκευές και καλλιέργειες

Η Γεωργική Σχολή Μεσσαράς, με έδρα τον Αμπελούζο Μεσσαράς Ν. Ηρακλείου,προσφέρει εκπαίδευση στις θερμοκηπιακές κατασκευές και καλλιέργειες.

Ο σκοπός της Σχολής είναι να προετοιμάσει τους μαθητές και τις μαθήτριες ως τεχνίτες θερμοκηπιακών κατασκευών και καλλιεργειώνκαλύπτοντας παράλληλα τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας σε ειδικευμένο προσωπικό στο δυναμικό χώρο των θερμοκηπιακών καλλιεργειών.

Παράλληλα οργανώνονται προγράμματα σεμιναριακού τύπου που απευθύνονται αποκλειστικά στους μαθητές της Σχολής σε θέματα δενδροκομίας, υποτροπικών φυτών, αρωματικών φυτών, φυτών μεγάλης καλλιέργειας, μελισσοκομίας, συστημάτων καλλιέργειας με στόχο τη σφαιρική κατάρτιση  στο χώρο της γεωργικής παραγωγής.

Στους αποφοίτους παρέχεται η δυνατότητα:

 • να ασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα σε αντίστοιχες προς την ειδικότητά τους θέσεις ή να σταδιοδρομήσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες
 • να συνεχίσουν σπουδές σε δημόσια και ιδωτικά ΙΕΚ

Τηλ.: 28920 31259, e-mail: epaskritis@gmail.com

ΕΠΑΣ Καλαμπάκας, με ειδικότητα την ξυλογλυπτική - διακοσμητική επίπλου

Η σχολή, εδρεύει στην Καλαμπάκα Τρικάλων, λειτουργεί από το 1964 και είναι η μοναδική δημόσια σχολή με την ειδικότητα Τεχνιτών Ξυλογλυπτικής - Διακοσμητικής Επίπλου στην Ελλάδα που εκπαιδεύει τους μαθητές της στη σπανίζουσα εξειδίκευση της καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό στον τομέα των ξυλόγλυπτων αντικειμένων-κατασκευών.


Παράλληλα, συμβάλλει αποφασιστικά στη συνέχιση της μακραίωνης παράδοσης στην εκκλησιαστική, λαϊκή, ναυτική, ποιμενική και νεοελληνική αστική ξυλογλυπτική τέχνη. 

Η θέση της Σχολής, αλλά και η προσφερόμενη ειδικότητα, συνδέονται εξαιρετικά με την προσφορά υπηρεσιών στον τομέα του αγροτουρισμού, την ανάπτυξη τοπικού πολιτισμού, αλλά και την ανάδειξη της λαϊκής, πολιτιστικής παράδοσης και κληρονομιάς.
Στους απόφοιτους της Σχολής δίνεται η δυνατότητα:
να απασχολούνται είτε σε δικές τους επιχειρήσεις ή σε μεγαλύτερες οργανωμένες βιοτεχνίες επίπλων.
Τηλ.: 24320 22781, e-mail: ogee43@otenet.gr

Το Spoudase Festival αποτελεί κορυφαίο πεδίο δια ζώσης γνωριμίας των επιμορφωτικών και επιστημονικών προγραμμάτων όλων των επιπέδων, συνδέοντας την εκπαίδευση, τις δεξιότητες, την κατάρτιση και γενικότερα τις σπουδές και την δια βίου εκπαίδευση με την επαγγελματική σταδιοδρομία, την δημιουργικότητα, την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα, τις εξελίξεις στην παραγωγή και τις ανάγκες στην αγορά εργασίας.

Το Spoudase Festival επενδύει στην ανάδειξη όλων των δράσεων, κινήσεων και πρωτοβουλιών που προωθούν τις νέες τεχνολογίας στην εκπαίδευση, τους ανθρώπους και φορείς που πειραματίζονται και καινοτομούν, τοποθετώντας τις σπουδές στο κατώφλι του μέλλοντος!

Η Είσοδος είναι Ελεύθερη αλλά η εγγραφή απαραίτητη την οποία και μπορείτε να κάνετε εδώ.