Κάλεσμα του ΙΝΑΛΕ σε ερασιτέχνες αλιείς για τη συμπλήρωση αλιευτικού ημερολογίου

Κάλεσμα του ΙΝΑΛΕ σε ερασιτέχνες αλιείς για τη συμπλήρωση αλιευτικού ημερολογίου
Η έρευνα θα δώσει στον συμμετέχοντα ερασιτέχνη αλιέα τη δυνατότητα να παρέχει πολύ σημαντικές πληροφορίες στους ερευνητές και με αυτό τον τρόπο να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της ερασιτεχνικής αλιείας στην Ελλάδα. 

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) υλοποιεί το Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ,) δράση του οποίου αποτελεί για πρώτη φορά η συλλογή στοιχείων που αφορούν την ερασιτεχνική αλιεία.

Το ΙΝΑΛΕ είναι ο επίσημος εθνικός φορέας για την υλοποίηση του ΕΠΣΑΔ σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ. Η έρευνα έχει διάρκεια 3 χρόνια και θα ολοκληρωθεί σε 3 φάσεις.

Η πρώτη φάση διεξήχθη και ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με την εταιρία ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ με τυχαία επιλογή και τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε πανελλαδικό δείγμα νοικοκυριών. Αυτή την περίοδο ξεκινά η 2η φάση του προγράμματος που αφορά στη συλλογή πιο εξειδικευμένων στοιχείων από τυχαίο δείγμα ερασιτεχνών αλιέων.

Η 3η φάση θα ξεκινήσει το 2019 με τη συμμετοχή και του ΕΛΚΕΘΕ και με δράσεις πεδίου που αφορούν σε τυχαίες δειγματοληψίες σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας από τους συνεργάτες του ΙΝΑΛΕ και του ΕΛΚΕΘΕ.

Το ΙΝΑΛΕ καλεί ερασιτέχνες αλιείς από όλη την Ελλάδα που ψαρεύουν από την ακτή, από βάρκα ή με ψαροντούφεκο και επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στη 2 η φάση της έρευνας, να επικοινωνήσουν με την ομάδα έρευνας της ερασιτεχνικής αλιείας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου erasitexniki@inale.gr και / ή στους αριθμούς 25940 23820 & 22691.

Η συμμετοχή των ερασιτεχνών αλιέων αφορά στη συμπλήρωση αλιευτικού ημερολογίου. Τα στοιχεία που καταγράφονται στα ημερολόγια θα παραμείνουν αυστηρά εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας.