Απαγόρευσης αλιείας χελιού και άλλων υδρόβιων ζώων

Απαγόρευσης αλιείας χελιού και άλλων υδρόβιων ζώων
Ενημέρωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας - Τμήμα Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται απολύτως για χρονικό διάστημα από 1ης Νοεμβρίου κάθε έτους έως το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους η διενέργεια αλιείας χελιού, με κάθε μέσο και κάθε εργαλείο, εντός των ποταμών και των δέλτα αυτών, περιμετρικά και σε ακτίνα 3νμ από τις εκβολές, καθώς επίσης απαγορεύεται απολύτως η ερασιτεχνική αλιεία χελιού καθόλο το έτος σε όλη την Επικράτεια, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση αρ. 643/39462/01-04-2013 (ΦΕΚ 883/τ.Β΄/2013).

Η απαγόρευση υφίσταται στο πλαίσιο εφαρμογής του Καν (ΕΚ) αρ. 1100/07 για τη θέσπιση μέτρων για την ανασύσταση του αποθέματος του ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla) και σε εφαρμογή του εγκεκριμένου Εθνικού Διαχειριστικού Προγράμματος για το χέλι.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται επίσης, απολύτως η αλιεία σε όλες τις λίμνες και τους ποταμούς της Επικράτειας, για τα παρακάτω είδη:

α) πέστροφας από 1η Νοεμβρίου έως 15 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους χρονικό διάστημα,

β) κορέγονου κατά τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο κάθε έτους και

γ) καραβίδας από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Μαΐου κάθε έτους, σύμφωνα με το Β.Δ. 142/1971 (ΦΕΚ 49/τ.Α/1971)

Την ευθύνη τήρησης και εφαρμογής της απαγόρευσης στην περιοχή αρμοδιότητάς των και την επιβολή στους παραβάτες των προβλεπόμενων από το νόμο κυρώσεων, έχουν οι Αστυνομικές Αρχές και οι Δασικές Υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ.Μ., τηλ.: 2313330390, καθώς και στα γραφεία των Τμημάτων Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων:

1) Ημαθίας: τηλ. 2331350123, 2) Θεσ/νίκης: τηλ. 2313330382, Γραφείο Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων Λαγκαδά: τηλ. 2394331024, 2394025138 3) Κιλκίς: τηλ. 2341350153 4) Πέλλας: τηλ. 2381351256 5) Πιερίας: τηλ. 2351351141 6) Σερρών: τηλ. 2321355248, 7) Χαλκιδικής: τηλ. 2371351261 ".