Φρούτα και λαχανικά, σε διεθνές πλάνο

Φρούτα και λαχανικά, σε διεθνές πλάνο

Ο FAO και η CIRAD ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προώθηση της βιώσιμης παραγωγής φρούτων και λαχανικών. 

Αλλαγή επωνυμίας ΑΛΦΑ Γεωργικά Εφόδια ΑΕΒΕ

Αλλαγή επωνυμίας ΑΛΦΑ Γεωργικά Εφόδια ΑΕΒΕ

Η νέα εταιρική επωνυμία θα είναι ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. 

Αλλαγή επωνυμίας ΑΛΦΑ Γεωργικά Εφόδια ΑΕΒΕ