Υπηρεσίες Factoring από την Παγκρήτια Τράπεζα

Υπηρεσίες Factoring από την Παγκρήτια Τράπεζα

Δίπλα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στέκεται η Παγκρήτια Τράπεζα ενισχύοντας τους τρόπους χρηματοδότησης των αναγκών τους μέσα από τη νέα της δραστηριότητα, την Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, γνωστή ως Factoring. 

Κέντρο ικανοτήτων για την ευφυή γεωργία και τις νέες τεχνολογίες

Κέντρο ικανοτήτων για την ευφυή γεωργία και τις νέες τεχνολογίες

Το ΙΝΑΣΟ - ΠΑΣΕΓΕΣ συμμετέχει και υποστηρίζει το Κέντρο Ικανοτήτων Smart Agro - Hub.  

Κέντρο ικανοτήτων για την ευφυή γεωργία και τις νέες τεχνολογίες