Αιγοπρόβατα: Διορθώσεις προφανών σφαλμάτων για συνδεδεμένες

Αιγοπρόβατα: Διορθώσεις προφανών σφαλμάτων για συνδεδεμένες

Ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προσκόμιση ηλεκτρονικών μισθωτηρίων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προσκόμιση ηλεκτρονικών μισθωτηρίων

Ανακοίνωση αναφορικά με την υποχρέωση προσκόμισης ηλεκτρονικών μισθωτηρίων. 

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προσκόμιση ηλεκτρονικών μισθωτηρίων